Witryna best-connect.pl używa plików cookies. Więcej informacji w znajdziecie w zakładce Polityka plików Cookies.
Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Zadzwoń teraz! 601 39 22 44

Czekamy na Twój kontakt!

Jeżeli masz pytania zadwoń do nas:
601 39 22 44 lub napisz: bok@best-connect.pl.

Więcej

Oferta

Pozyskiwanie KLientów Obsługa Klienta Umawianie spotkań przedstawicieli handlowych z Klientami Bazy danych

POZYSKANIE KLIENTA

Sprzedaż: B2B

 • Generowanie kontaktów sprzedażowych

  Dzięki usłudze, Partner oszczędza czas i koszty związane z poszukiwaniem potencjalnych klientów i badaniem ich potrzeb. Call Center weryfikuje bazy danych zakupione na rynku lub dostarczone przez Państwa.

 • Sprzedaż przez telefon

  Odbiorcami usługi są wszystkie podmioty gospodarcze, które chcą wykorzystać telefon i bezpośredni kontakt z klientem jako dodatkowy kanał dystrybucji towarów i usług, a przede wszystkim jako dodatkowe źródło dochodów firmy. W ramach usługi sprzedaży przez telefon Call Center oferuje sprzedaż aktywną i sprzedaż pasywną.

  Aktywna sprzedaż to telefoniczne inicjowanie kontaktów z Klientem. Korzystając z dostarczonej przez Zleceniodawcę lub zakupionej na jego potrzeby bazy danych, konsultanci dzwonią do osób z tej bazy, polecając i sprzedając w imieniu Zleceniodawcy jego towary lub usługi. W czasie rozmowy następuje również aktualizacja danych, badanie preferencji klientów i ich obiekcji. Zleceniodawca otrzymuje kompletne raporty zawierające analizę kontaktów z klientem pod względem ilościowym (m.in. dane dotyczące sprzedaży, pory dotarcia do klienta, czasu rozmowy, ilości rozmów przeprowadzonych przez konsultanta) i jakościowym (komentarze klientów, ich obiekcje, opinie na temat towarów i usługi).

  Pasywna sprzedaż przez telefon ma miejsce w czasie kontaktu klienta z call center. Klient dzwoni na infolinię obsługiwaną przez Call Center w imieniu Zleceniodawcy. Infolinie mają charakter "sprzedażowy".

  Inna możliwość przyjmowania zamówień przez telefon. Klienci dzwonią pod wpływem reklamy w innych mediach pod specjalny numer, gdzie mogą zamówić towar lub usługę.

 • Infolinie i telemarketing

  Infolinia jest najbardziej popularnym narzędziem komunikacji bezpośredniej z konsumentem. Dla celów infolinii wykorzystywane są numery bezpłatne: 0 800 XXX XXX, częściowo płatne 0 801 XXX XXX lub numery miejskie, pełnopłatne.

  Telemarketing to wykorzystanie telefonu do inicjowania kontaktów z osobami, których dane znajdują się w bazie danych. Aktywny telemarketing znacznie podnosi skuteczność działań marketingowych realizowanych poprzez media i inne kanały komunikacji bezpośredniej (mailing, fax, email), powoduje ogromny wzrost reakcji klientów - nawet do 300%.

 • Transakcje przez telefon
 • Wsparcie promocji w innych mediach
 • Umawianie spotkań
 • Przyjmowanie zamówień

Badania:

 • Telefoniczne badania rynku /ankiety
 • Badania satysfakcji klientów
 • Badania opinii publicznej - polityka, prasa, telewizja
 • Analizy dotyczące pozyskania, utrzymania i straty klientów
 • Badania marketingowe przy współpracy z uznanymi agencjami reklamowymi
  • znajomości marki,
  • efektywności kampanii reklamowych,
  • segmentacja klientów,
  • testowanie produktów i usług

Badania Rynku

Niezwykle cennym źródłem informacji o konsumentach jest krótka ankieta wypełniana przez osoby dzwoniące pod numer infolinii w dowolnej sprawie. Ankiety imienne pozwalają zdobyć dane niezbędne dla tworzenia indywidualnych profilów konsumentów, które są podstawą działań z zakresu zarządzania relacjami z klientami.

Ankiety dostarczają również aktualnej informacji i umożliwiają sformułowanie wniosków dotyczących potrzeb, oczekiwań i preferencji konsumentów, a także ich opinii dotyczących dotychczasowych działań marketingowych firmy - produktu, promocji, ceny, dystrybucji.

Badania CATI

Badania satysfakcji Klienta przeprowadzone metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) to wywiady prowadzone z wykorzystaniem telefonu i pod kontrolą komputera. Są optymalnym instrumentem ekonomicznego (szybkiego i taniego) dotarcia do respondentów spełniających warunki badania, na próbie o charakterze losowym jak i celowym.

Wyniki takiego badania są formą bezpośredniej informacji zwrotnej z rynku. Badanie pozwala określić charakterystykę socjo-demograficzną konsumentów. Określa również, na jakie elementy zwracają uwagę klienci w poszczególnych grupach.

OBSŁUGA KLIENTA

 • Welcom calls – linie powitalne
 • Serwisy informacyjne dla klientów /obsługa serwisu konsumenckiego – Np.; infolinie

  Serwisy konsumenckie

  Telefoniczna obsługa serwisu konsumenckiego łączy się najczęściej z faktem, że bezpłatny lub ulgowy numer (0-800, 0 -801) zamieszczany jest na opakowaniach produktów lub innych związanych z nimi materiałach. Poza udzielaniem informacji na ich temat, firma przyjmuje zgłaszane przez dzwoniących reklamacje, uwagi i problemy, które następnie są przez nią rozpatrywane i rozwiązywane. Sprawnie działający serwis konsumencki jest elementem pozwalającym na szybkie i zadawalające załatwienie sprawy klienta.

  W ramach serwisu kontakt z Klientem następuje:

  • a) w ruchu przychodzącym (kontakt inicjowany przez Klienta),
  • b) wychodzącym (nawiązanie kontaktu z Klientem).
 • Self-service (IVR) – interaktywna obsługa głosowa /uruchomienie IVR Rejestracja zmian danych osobowych klientów /uwierzytelnianie danych/
 • Obsługa reklamacji
 • Monitoring działań konkurencji

Oferujemy usługę monitoringu konkurencji w zakresie działań BTL oraz bieżące (okresowe) monitorowanie zmian w działaniach wspierających sprzedaż. Monitoring obejmuje następujące kanały kontaktu z klientem wykorzystywane przez firmy konkurencyjne:

 • Strony internetowe
 • Drukowane materiały informacyjne
 • Infolinia
 • Direct Mail
 • Promocje
 • Public Relations

W ramach projektu dokonujemy audytu stanu obecnego działań konkurencji oraz proponujemy prowadzenie okresowego monitoringu działań konkurencji w zakresie określonych wyżej kanałów kontaktu i informacji dodatkowych.

 • Przejmowanie nadwyżek połączeń /banki, firmy telekomunikacyjne, każda z firm, posiadających call center/

Przejmowanie nadwyżki połączeń

Przejmowanie przez Call Center nadwyżki połączeń w przypadku, kiedy wewnętrzny dział centrali telefonicznej Zleceniodawcy jest eksploatowany w stopniu, który nie pozwala na obsługę wszystkich osób dzwoniących na odpowiednim poziomie. Sytuacja taka zdarza się najczęściej w następujących przypadkach:

 • szczególnie wzmożonej aktywności promocyjnej
 • sezonowego lub nieoczekiwanego wzrostu zainteresowania ofertą firmy
 • w sytuacjach kryzysowych, kiedy gwałtownie rośnie liczba zgłaszanych reklamacji

Rozwiązanie takie zapobiega pogorszeniu wizerunku firmy - Zleceniodawcy w oczach jej klientów i zapewnia ciągłość procesów obsługi klienta, sprzedaży czy promocji z wykorzystaniem telefonu, emaila, SMS'a, czy faksu.

 • Windykacja należności

Monitoring płatności

Wykaz działań podejmowanych w ramach usługi „WINDYKACJA NALEŻNOŚCI” w postępowaniu polubownym, sądowym, egzekucyjnym:

 • monitoring spłat
 • bieżące raportowanie
 • działania motywujące dłużnika do dobrowolnej spłaty
 • prowadzenie negocjacji telefonicznych z dłużnikami /w ramach procedur firmy zlecającej/
 • Programy lojalnościowe

W ramach obsługi programów lojalnościowych Call Center proponuje między innymi:

 • zbieranie danych osób zgłaszających swój udział w programie
 • budowę historii kontaktów każdego Klienta
 • odliczanie zbieranych przez uczestników punktów i informowanie o nagrodach
 • dostarczanie nagród do domów

Programy punktowe i lojalnościowe zakładają stały, zindywidualizowany kontakt z klientem w celu podtrzymania jego zadowolenia i więzi z marką czy produktem.

UMAWIANIE SPOTKAŃ PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH Z KLIENTAMI

Efektywność wykorzystania czasu pracy przedstawicieli handlowych firmy można podnieść poprzez zlecenie telefonicznego umawiania spotkań handlowych wyspecjalizowanemu partnerowi jak Call Center.

Usługa umawiania spotkań handlowych wspomaga pracę działu handlowego. Szczególne korzyści dostarcza w przypadku firm zatrudniających handlowców pracujących "w terenie" lub posiadających rozproszone odziały.

Spotkania handlowe mogą być umawiane na podstawie bazy potencjalnych klientów przekazanej przez Klienta lub baz Contact Direct dobranych według określonych przez Klienta kryteriów (ruch wychodzący). Spotkania mogą być również umawiane na podstawie ruchu przychodzącego na przykład na specjalny nr infolinii (ruch przychodzący).

Do głównych zalet umawiania spotkań handlowych przez konsultantów call center jest m.in.:

 • możliwość koncentracji pracowników działu handlowego na obsłudze klientów a nie ich poszukiwaniu
 • możliwość oceny jakości działu handlowego na podstawie ilości przekazanych kontaktów i zamkniętych kontraktów
 • możliwość precyzyjnego planowania pracy działu sprzedaży, grup zadaniowych i poszczególnych sprzedawców
 • dostęp do historii wszystkich kontaktów z danym klientem
 • brak konieczności częstych wizyt handlowców terenowych w siedzibie firmy

Przekazywanie umówionych spotkań handlowych (sales leads) do dedykowanych handlowców może odbywać się dowolnym najwygodniejszym dla Klienta kanałem komunikacji: telefonie, SMS, email lub fax. Możemy również dostarczać odpowiednio sformatowana informację i dane do systemów zarządzania sprzedażą lub systemów klasy CRM.

BAZY DANYCH

Tworzenie i aktualizacja baz danych.

Znaczenie baz danych dla działań z zakresu marketingu bezpośredniego i budowy relacji z Klientem jest niekwestionowane. Aby działania te były efektywne, konieczne są bazy dobrze wyselekcjonowane, aktualne i rozbudowane o dane demograficzne oraz informacje dotyczące potrzeb, oczekiwań i preferencji klientów.

Weryfikacja baz danych:

 • telefoniczna: poprzez kontakt z numerami z bazy danych lub kontakt z Telefonicznym Biurem Informacji Operatora
 • automatyczna: z wykorzystaniem aplikacji słownikowych oraz uwzględnieniem zmian numerów kierunkowych i innych zmian numeracji telefonicznej, kodów pocztowych, podziału administracyjnego itp.

Budowę i rozbudowę baz danych:

 • budowa bazy danych za pośrednictwem infolinii - zbieranie danych teleadresowych osób dzwoniących oraz krótka ankieta
 • fulfilment - budowa bazy poprzez wpisywanie danych z kuponów konkursowych i promocyjnych
 • rozbudowa bazy danych poprzez badania telefoniczne